Wochenendfahrt 2010

kolv10_010011 20101120-1 kolv10_010013

kolv10_010012

Foto: Lothar Beyer

Erstellt am 24.11.2010